Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Turvaa lääkehoitosi!

Ota yhteyttä!

050 376 5676

Toimialueena Ylivieska

ja lähikunnat

Kuka tietää lääkkeesi?

Lisätty 15.03.2017

"Kyllähän ne sieltä konneelta näkkyy ne mun lääkkeet!" Valitettavasti tämä hyvin yleinen käsitys siitä, että lääkäri, hoitaja tai apteekin henkilökunta näkisi koneeltaan asiakkaan käyttämät lääkkeet, ei pidä paikkaansa. Tietojärjestelmät eri terveydenhuollon yksiköiden välillä eivät keskustele keskenään, eivätkä esimerkiksi itsehoitolääkkeet kirjaudu itsestään apteekin kassakoneesta mihinkään muualle, kuin henkilön itsensä tietoon. Yksikään nykyinen potilastietojärjestelmä ei anna luotettavaa kuvaa asiakkaan todellisesta, päivitetystä lääkkeiden käytöstä. Lääketiedon kokonaisvaltainen hallinta on yksi keskeisimmistä ja suurimmista terveydenhuollon ongelmista, jota ei ole vielä saatu ratkaistua.

Paikkansa pitävä lääkityslista on onnistuneen hoidon ja hoitopäätösten kulmakivi. Lääkelistan ylläpito vaatii aktiivisuutta ja viitseliäisyyttä ja sen tekemisessä on oleellista olla rehellinen. Esimerkiksi, jos jokin lääke aiheuttaa epämiellyttäviä lääkehaittoja ja tästä syystä lääkettä ei päivittäisestä annostelusta huolimatta tule käytettyä säännöllisesti, tulee tämä tuoda esille. Tällöin voidaan miettiä yhdessä lääkärin ja apteekin henkilökunnan kanssa ratkaisuja tilanteeseen, jotta löydetään vaihtoehto, jonka toteuttaminen kotona onnistuu. Valitettavan usein lääkekustannukset ovat esteenä hoidon parhaalle mahdolliselle toteutumiselle ja tämä tulee ottaa arkailematta esille - ratkaisu löytyy varmasti yhdessä!

Lääkityslistasta tulisi käydä ilmi kaikki säännöllisesti tai tarvittaessa käytettävät reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet, vitamiinit, ravintolisät ja luontaistuotteet sekä niiden vahvuus, annos, ottoajankohta ja käyttötarkoitus. Lisäksi tulisi kirjata mahdolliset lääkeaineallergiat ja rokotukset. Lääkelistaa kirjoittaessa tutustut samalla paremmin omaan lääkehoitoosi. Mitä käytän ja mihin tarkoitukseen? Miten ja milloin lääke otetaan? Onko rajoituksia ruokailun suhteen? Miten lääkehoidon tehoa seurataan? Keskustele esille nousevista huolista apteekissa tai lääkärin luona. Huolehdi myös läheisesi lääkelista kuntoon!

Lääkityslistaa olisi hyvä pitää mukana koko ajan esimerkiksi lompakossa. Kotonakin sen olisi hyvä olla näkyvillä, jotta hoito voidaan turvata myös yllättävissä tilanteissa, jolloin lääkitystä ei pysty itse kertomaan. Tällainen tilanne voi olla mm. sairaskohtaus tai tiedottomuustila. Sairaalaan joutuessa olo voi olla hyvin järkyttynyt, kivulias ja sekava, jolloin lääkitystietoja on vaikea muistaa yksityiskohtaisesti. Tällöin hoitohenkilökunta käyttää valtavasti resursseja todellisen lääkityksen salapoliisimaiseen selvittelyyn. Kysytään henkilöltä itseltään, soitetaan omaisille, apteekkiin, hoitolaitokseen, kotisairaanhoitoon ja terveyskeskukseen. Onko löytynyt lista ajantasainen? Onko edellisen hoitojakson jälkeen tehty lääkitysmuutoksia, jotka eivät tietokannassa näy? Onko lääkkeitä käytetty ohjeiden mukaan?  Myös tietojen salaaminen tietokannoissa voi aiheuttaa riskitilanteita! Muistathan, että terveydenhuollon henkilöstöä sitoo laissa määritelty vaitiolovelvollisuus - myös vapaa-ajalla.

Lääkityslista lisää lääketurvallisuutta myös siten, että terveydenhuollon ammattihenkilö pystyy kartoittamaan käytössä olevien lääkkeiden yhteisvaikutukset, yhteensopimattomuudet ja haittavaikutukset. Näin mm. huimauksen ja muiden haittojen aiheuttamia kaatumistapauksia voidaan ehkäistä tehokkaasti. Kaatuminen on yleisin tapaturmaiseen kuolemaan johtanut syy iäkkäillä. Lonkkamurtuma on yksi vakavimmista kaatumisen seurauksista, ja sen hoito voi kustantaa lähes 20 000 euroa murtuman jälkeisen vuoden aikana. Ehkäisemällä kaatumistapaus säästetään siis suoraan yhteiskunnan varoja, mutta mikä tärkeintä, ehkäistään inhimillistä kärsimystä ja edistetään elämänlaatua.

Jokaisen tulisi ottaa vastuu omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Pidä siis huoli, että saat parasta mahdollista hoitoa pitämällä mukanasi ajantasaista lääkelistaa. Vain sinä tiedät, mitä lääkkeitä oikeasti käytät.

 

Paula Haapakoski

proviisori, lääkehoidon kokonaisarvioinnin asiantuntija, yrittäjä

 

lähteenä käytetty Lääkehoidon päivän taustamateriaalia

 

Lääkehoidon päivää vietetään 16.3.2017. Kyseessä on vuosittain järjestettävä tapahtuma, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta lääkkeistä ja lääkehoidosta. Päivän järjestelyjä koordinoi Fimea ja sen järjestävät yhteistyössä lääkehuollon ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijat. Lääkehoidon päivää voit seurata osoitteessa www.laakehoidonpaiva.fi.

Ylivieskassa Lääkehoidon päivä toteutetaan yhteistyössä Ylivieskan apteekin ja VarmAsian kanssa. Tervetuloa noutamaan oma lääkekortti Ylivieskan apteekista torstaina 16.3. klo 12-15!

Lue kokonaan »