Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Turvaa lääkehoitosi!

Ota yhteyttä!

050 376 5676

Toimialueena Ylivieska

ja lähikunnat

Moniammatillinen yhteistyö

 

Potilaiden lääkityksen arviointi Kirkkonummen kotisairaanhoidossa

Ikääntymisen mukanaan tuomat sairaudet ja niiden lääkehoidot lisääntyvät ja monimutkaistuvat, mikä näkyy kotihoidon toiminnassa.  Kirkkonummella vuonna 2012 säännöllisten palveluiden ulkopuolella olevista, ennaltaehkäisevien kotikäyntien piiriin kuuluvista, 75-vuotiaista asiakkaista 86 % ja 80-vuotiaista asiakkaista 90 % käytti säännöllistä lääkitystä.

Selkeällä moniammatillisella lääkityksenarvioinnilla on mahdollista tukea ikäihmisten kotona pärjäämistä ja tuoda kustannussäästöjä.

Lähtökohtana projektille on ollut kunkin ammattikunnan ja potilaan asiantuntijuuden hyödyntäminen. Potilas päättää itse, mitä lääkkeitä hän käyttää ja miten. Kotona käyvä hoitaja tietää, miten suunniteltu lääkehoito kotona toteutuu ja liittyykö siihen ongelmia. Farmaseutti on lääkkeiden asiantuntija, ja lääkärin asiantuntemusta tarvitaan lääkehoidon yhdistämisessä potilaan sairauksiin.

 

Kuva 1.Lääkityksen arviointiprosessi Kirkkonummella. Arviointiin valittavan potilaan kriteerit on laadittu farmaseutin, lääkärin ja sairaanhoitajan yhteistyönä.

 

 

Lääkityksen arviointi on lisännyt potilaiden lääkehoitoon sitoutumista. Turhat ja mahdollisesti haitalliset lääkehoidot on pystytty karsimaan iäkkään lääkelistalta. Lääkitysmuutoksia on tehty kaikille arviointiin osallistuneille.

Kustannusten vähenemisen ajatellaan johtuvan vähentyneistä lääkehaittojen aiheuttamista lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanottokäynneistä, päivystyskäynneistä, sairaalahoitopäivistä ja -jaksoista sekä pitkällä aikavälillä myös vältetyistä tai lykkääntyneistä ympärivuorokautisen hoiva-asumisen tarpeesta.

Yhden terveyskeskuksen vuodeosastojakson hinnalla voidaan tehdä noin 100 kotihoidon lääkitysarviota ja ylimääräisen vastaanottokäynnin hinnalla 3–4 arviota.

 

Lue koko Sic! Lääketietoa Fimeasta 2/2014 artikkeli täältä.