Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Turvaa lääkehoitosi!

Ota yhteyttä!

050 376 5676

Toimialueena Ylivieska

ja lähikunnat

Lääkehoidon järkeistäminen

 

Lääkehoitojen toimivuuteen on kiinnitetty paljon huomiota viime vuosina. Mm. Fimean Moniammatillinen verkosto kehitti toimintamalleja ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämiseksi vuosina 2012-2015 ja työn tuloksena saavutettiin hienoja esimerkkejä toimivista työyhteisöistä, joissa jokainen ammattilainen tuo oman osaamisensa kokonaisuuteen ja tulos on enemmän kuin osiensa summa.

 

Hallitusohjelmassa painoarvoa on saanut rationaalinen lääkehoito ja sen kehittäminen aloitetaan syksyllä 2016 yhtenä osana IKIOMAT-hankketta (Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa).

 

Lääkehoidon termejä on lukuisia, mutta Lääkepolitiikka 2020 -asiakirja  (STM) määrittelee keskeisimmät käsitteet seuraavasti:

  • Lääkehoidon tarkistus: Ammattilaisen (lääkäri, sairaanhoitaja, proviisori, farmaseutti) tekemä yksittäisen potilaan lääkityksen tarkistus, jossa tarkistetaan, että lääkkeiden annostukset ja antoajankohdat vastaavat hyväksyttyä hoitokäytäntöä, sekä kartoitetaan mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Tehdään osana normaalia lääkkeen toimittamista apteekissa ja jakelua osastolla tai kotisairaanhoidossa. Apteekissa tehdään myös itsehoitolääkkeiden osalta. Ei sisällä lääkehoidon tarpeen tai indikaatioiden arviointia.
  • Lääkehoidon arviointi: Lääkärin tarvittaessa muun terveydenhuoltohenkilökunnan avustamana tekemä yksittäisen potilaan lääkityksen, sen tarpeen sekä tarkoituksenmukaisuuden arviointi osana normaalia potilaan tutkimista ja hoidon suunnittelua.
  • Lääkehoidon kokonaisrviointi: Hoitava lääkärin aloitteesta tapahtuva yksittäisen potilaan läääkehoidon ongelmien ratkaiseminen yhteistyössä kliinisten asiantuntijoiden ja/tai moniammatillisen ryhmä kanssa. Hoitava lääkärin arvioinnin lisäksi voi sisältää kliinisen farmakologin, erityiskoulutetun proviisorin tai farmaseutin tai muun erityiskoulutetun terveydenhuollon ammattihenkilön tekemän perusteellisen kartoituksen lääkehoidon kokonaisuudesta toimenpide-ehdotuksineen.