Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Turvaa lääkehoitosi!

Ota yhteyttä!

050 376 5676

Toimialueena Ylivieska

ja lähikunnat

Yksityishenkilöille

 

- Elämänlaatua lääkitystä järkeistämällä -

 

 Tyyni - Lääkehoidon tarkistus

Tarkistetaan lääkkeiden annostukset, antoajankohdat, päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Tehdään lääkelistan perusteella (oltava ajantasainen käytössä olevan lääkityksen kanssa). Ei sisällä lääkehoidon tarpeellisuuden  tai käyttötarkoitusten arviointia.

 


Rauha – Lääkehoidon arviointi

Arvioidaan lääkehoidon tarve ja tarkoituksenmukaisuus lääkehoidon tarkistuksen lisäksi. Arvioinnissa selvitetään mahdolliset haitalliset lääkevaikutukset ja lääkitys sovitetaan munuaisten sen hetkiseen toimintakykyyn. Arviointi perustuu haastatteluun, joka tehdään mahdollisuuksien mukaan kotona. Yhteenvetoon kerätään huomioita lääkityksestä ja annetaan muutosehdotuksia lääkärille.

 

 

Varma - Lääkehoidon kokonaisarviointi 

Haetaan ratkaisuja lääkehoitoon liittyviin ongelmiin joko lääkkärin, omaisen tai hoitohenkilökunnan aloitteesta. Moniammatillinen, perusteellinen kartoitus lääkehoidon kokonaisuudesta toimenpide-ehdotuksineen. Lääkehoidon arvioinnin lisäksi syvennetään arviointia mm. laajempien laboratorioarvojen huomioimisella.

 

 

Aina - Lääkehoidon vuositarkastus 

Toteutuneen palvelun jälkeinen vuosittainen jatkoseuranta.

 

 

Huom. Lääkitysmuutoksia ei saa tehdä ilman lääkärin suostumusta.

 

Tutustu hintoihin täällä »

 

Apteekkariliiton videossa on havainnollistettu, mistä lääkehoidon arvioinnissa on kyse.